Relacje

Dzia, w ktrym znajduj si wszelkie relacje z wydarze, w ktre zaangaowani s nasi czonkowie.Grand Prix

GRAND PRIX BLANK

Relacje z kolejnych odson klubowego turnieju GP.

Spotkania

spotkania

Relacje z cotygodniowych spotka klubowych.

Turnieje

turnieje

Relacje z turniejw, w ktrych bior udzia blankowicze.

Wydarzenia

wydarzenia

Relacje z towarzyskich i publicznych spotka blankowiczw.