Klasyfikacja po dziewięciu turniejach:


1. Jan Mrozowski 12 16 9 6 9 9 5 12 7 85
2. Kamil Górka 7 12 5 16 0 12 9 0 16 77
3. Łukasz Bobowski 5 3 9 9 16 5 6 16 0 69
4. Tomasz Lempart 9 9 16 5 0 3 3 7 9 61
5. Mariusz Wrześniewski 0 0 6 0 12 16 12 1 0 47
6. Krzysztof Gibas 6 0 0 12 6 4 0 6 0 34
7. Agnieszka Walas 16 5 0 7 3 0 0 0 0 31
8. Artur Irzyk 0 0 0 0 5 1 7 3 12 28
9. Tomasz Ciejka 0 0 0 0 0 0 16 9 0 25
10. Ewa Dunikowska 3 1 0 1 0 2 4 5 6 22
11. Waldemar Wypchał 0 6 4 3 2 0 0 2 4 21
12. Małgorzata Sulejewska 0 7 7 0 0 6 0 0 0 20
13. Jerzy Matyasik 1 0 0 4 7 0 0 4 2 18
14. Agnieszka Dawid 4 4 0 0 4 0 0 0 5 17
15. Piotr Potoczek 0 0 0 2 0 7 0 0 3 12
16. Małgorzata Pochopień 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5
17. Paweł Mazurek 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
  Maria Uryga 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
19. Marcin Ceglarek 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  Agnieszka Stefańska 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Cykl Grand Prix Ghost 2017 będzie składał się z 12 turniejów - każdy w przedostatni czwartek miesiąca. O ewentualnych odstępstwach od tej zasady poinformujemy z wyprzedzeniem. Punktowane będzie pierwsze 10 miejsc:

I miejsce - 16 punktów
II miejsce - 12 punktów
III miejsce - 9 punktów
IV miejsce - 7 punktów
V miejsce - 6 punktów
VI miejsce - 5 punktów
VII miejsce - 4 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
IX miejsce - 2 punkty
X miejsce - 1 punkt
W turniejach GP obowiązywało będzie wpisowe - 50 groszy za każdą rozegraną partię. Całość zebranych środków przeznaczona zostanie na nagrody. Obecnie pula Grand Prix wynosi 292 złote.

O kolejności końcowej decydowały będą kolejno:
- liczba punktów Grand Prix zdobytych w 9 najlepszych turniejach
- suma dużych punktów zdobytych w tych dziewięciu turniejach
- większa liczba zwycięstw w tych dziewięciu turniejach
- większa liczba drugich miejsc w tych dziewięciu turniejach (itd. aż do 10 miejsca)
- większa liczba rozegranych turniejów GP
- losowanie

Następny turniej już 20 października - zapraszamy!