Klasyfikacja po jedenastu turniejach:


1. Kamil Górka 9 16 9 12 2 16 16 0 2 16 9 107-2=105
2. Jerzy Matyasik 7 7 16 9 0 7 6 5 7 6 12 82-5=77
3. Przemysław Herdzina 0 12 0 7 0 9 12 0 16 12 7 75
4. Łukasz Bobowski 12 1 7 0 6 0 9 16 0 9 5 65
5. Artur Irzyk 16 9 0 0 0 12 0 0 0 5 16 58
6. Tomasz Lempart 4 3 0 16 16 3 0 0 0 7 4 53
7. Ewa Dunikowska 0 6 3 5 1 5 4 6 12 2 2 46-1=45
8. Agnieszka Walas 2 0 0 3 7 0 0 12 9 0 0 33
9. Waldemar Wypchał 0 2 2 6 0 6 2 0 6 3 3 30
10. Małgorzata Sulejewska 0 4 4 4 9 1 0 0 0 0 0 22
  Agnieszka Dawid 6 0 5 2 5 0 0 0 0 4 0 22
12. Tomasz Górka 0 0 12 0 0 0 0 7 0 0 0 19
  Małgorzata Pochopień 1 0 1 0 0 4 0 9 4 0 0 19
14. Maria Uryga 0 0 0 0 3 2 7 0 3 0 0 15
15. Piotr Potoczek 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 1 14
16. Jacek Mańko 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 13
17. Krzysztof Gibas 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 10
18. Andrzej Rakoczy 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19. Jan Mrozowski 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Marcin Ceglarek 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Paweł Kustroń 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
22. Zofia Górka 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
23. Eulalia Halek 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
24. Kornelia Michalska 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Barbara Grzymała 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
26. Nikodem Halek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Cykl Grand Prix Ghost 2018 będzie składał się z 12 turniejów - każdy w przedostatni czwartek miesiąca. O ewentualnych odstępstwach od tej zasady poinformujemy z wyprzedzeniem. Punktowane będzie pierwsze 10 miejsc:

I miejsce - 16 punktów
II miejsce - 12 punktów
III miejsce - 9 punktów
IV miejsce - 7 punktów
V miejsce - 6 punktów
VI miejsce - 5 punktów
VII miejsce - 4 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
IX miejsce - 2 punkty
X miejsce - 1 punkt
W turniejach GP obowiązywało będzie wpisowe - 50 groszy za każdą rozegraną partię. Całość zebranych środków przeznaczona zostanie na potrzeby klubu. Obecnie pula Grand Prix wynosi 314 złotych i 50 groszy.

O kolejności końcowej decydowały będą kolejno:
- liczba punktów Grand Prix zdobytych w 9 najlepszych turniejach
- suma dużych punktów zdobytych w tych dziewięciu turniejach
- większa liczba zwycięstw w tych dziewięciu turniejach
- większa liczba drugich miejsc w tych dziewięciu turniejach (itd. aż do 10 miejsca)
- większa liczba rozegranych turniejów GP
- losowanie

Ostatni turniej już 20 grudnia - zapraszamy!