Tomasz Lempart - Tomasz Ciejka 266 : 445

Sylwestrowy - 30 grudnia 2004

Tomasz Lempart Tomasz Ciejka
Ruch Punkty Razem Ruch Punkty Razem
(wymiana) 0 0 PŁYNEM 28 28
WIŁ/EW/MI 15 15 POLJI/WIŁO 19 47
CIEKI 14 29 POCZWARO 70* 117
ZDOBI 33 62 HARIDŹ(A)N 88 205
HA/HI/AD 18 80 GANISZ 22 227
HORĘ 30 110 SZYB/ZGANISZ 33 260
OŚ/ŚCIEKI 28 138 KAŻ 18 278
ZAŃ 18 156 MI(M)OŚRÓD 54* 332
SAG/GHI 24 180 FETĄ/ZDOBIĄ 30 362
WAZA 8 188 CANTU 30 392
AKIJ/AT/KU 29 217 ENTY/KAŻE 17 409
CLE/LA/EŃ 16 233 POD/PA/OR 17 426
LUZY 16 249 RAIĆ 16 442
PAWIE 6 255 (strata) 0 442
4 259 KUM 7 449
DE 3 262      
  + 4 266 (zostało MNS) - 4 445

Uwaga! Trzeci ruch Tomka Ciejki (POCZWARO) został źle policzony - w rzeczywistości był za 72 punkty a nie 70. Podobnie ruch ósmy (MIMOŚRÓD) - zapisano 54, zamiast 51. Końcowy wynik w rzeczywistości powinien więc brzmieć 266-444