Justyna Fugiel - Kamil Górka 387 : 618

Antihalo - 29 października 2009 r.

Justyna Fugiel Kamil Górka
Ruch Punkty Razem Ruch Punkty Razem
SFENY 24 24 STRA(S)ZŻE 86 86
TEJ/FE/EJ 18 42 TOŃMY 28 114
POZNIKAŁ 74 116 BUZ/UTOŃMY 31 145
ŚRODOM 34 150 GIŃ 17 162
GOLIZNA/AG 74 224 CZIPOWI/BUZI 80 242
DÓB/ID 33 257 WŁADNYCH 194 436
ŹGNĘ 36 293 SKRĘĆ 16 452
LASUJ 30 323 STRY(C)HY 75 527
PACI/AD/CO/IM 24 347 SZAKALOM 76 603
ACIE/AL/CO/IM 24 371 PLASUJĄ 19 622
WIEŻ/SE 12 383      
(zostało AEEW) + 4 387   -4 618