Justyna Karol
Ruch Punkty Razem Ruch Punkty Razem
ODZIERA 70 70 NON 5 5
HET/HE/RE/AT 25 95 DIPIE/NI 16 21
DZI¦ 18 113 MU/UD 22 43
SEPU/EHE/REP/ATU 24 137 RANIONE/EN 70 113
PRAŃ 54 191 KIKS 16 129
ZAĆM/ZEN 33 224 CYG/KIKSY 22 151
IŻ/CYGI 24 248 (wymiana) 0 151
LORDY/LATU 22 270 WZBIER(A)J 72 223
KTO/KI/TE 19 289 ŁÓW 19 242
WOJ/OŁÓW 25 314 (strata) 0 242
¬LI/CI 19 333 BIŁAM 24 266
SYN(O)WYCH 74 407 CZAMAROM 149 415
SYF 8 415      
           
litery: ˇLOTW     litery: AABEĘGY    
****************************************************************************
Kilka możliwych zakończeń:
      SYFA/AGĘ 21 436
WOKI 5 420 BYŁ 16 452
TLˇC/Sˇ 34 454      
  +2 456 zostało AE -2 450
****************************************************************************
      SYFA/AGĘ 21 436
WOKI 5 420 ES/EW 4 440
TLˇC 13 433      
  +6 439 zostało ABY -6 437
****************************************************************************
      GAYE/AŻ 13 428
LAT/LA/TA 11 426 HA/AGĘ 22 450
UDOWˇ 24 450      
  +3 453 zostało B -3 447
****************************************************************************
      BYŁ 16 431
HO/OWˇ 18 433 AGˇ 10 441
LAGˇ 11 444 TEASER/AD 12 453
AT/AT 6 450      
  +5 455 zostało Ę -5 448