Spróbuj wygrać tę partię na miejscu Justyny (jest jej ruch).

Justyna Karol
Ruch Punkty Razem Ruch Punkty Razem
ODZIERA 70 70 NON 5 5
HET/HE/RE/AT 25 95 DIPIE/NI 16 21
DZI¦ 18 113 MU/UD 22 43
SEPU/EHE/REP/ATU 24 137 RANIONE/EN 70 113
PRAŃ 54 191 KIKS 16 129
ZAĆM/ZEN 33 224 CYG/KIKSY 22 151
IŻ/CYGI 24 248 (wymiana) 0 151
LORDY/LATU 22 270 WZBIER(A)J 72 223
KTO/KI/TE 19 289 ŁÓW 19 242
WOJ/OŁÓW 25 314 (strata) 0 242
¬LI/CI 19 333 BIŁAM 24 266
SYN(O)WYCH 74 407 CZAMAROM 149 415
           
litery: ˇFLOSTW     litery: AABEĘGY