Słownik

 

ADDENDA (z łac. addere - dodawać) - dodatki i uzupełnienia do tekstu publikowanego, takie jak aneksy i appendiksy
 
ADENOID migdałek gardłowy
 
ADSTRAT rodzaj języka, z którego bierze się zapożyczenia w państwach wielojęzycznych
 
ADWEKCJA napływ przemieszczających się poziomo mas powietrza atmosferycznego nad określone obszary, będący jedną z przyczyn zmian pogody
 
AGATIS rodzaj z rodziny araukariowatych obejmujący około 20 gatunków wiecznie zielonych, długowiecznych drzew iglastych, rosnących w lasach tropikalnych i subtropikalnych od Indochin po Fidżi, cenionych ze względu na dobrej jakości drewno i żywice kopale
 
ALBEDO stosunek ilości promieniowania odbitego do promieniowania padającego
 
ALBIGENS członek francuskich sekt quasi-dominikańskich z XII wieku, odznaczający się wielką pobożnością i ascetycznym trybem życia
 
ALCEJSKI strofa alcejska - rodzaj strofy czterowierszowej spotykanej w poezji antycznej
 
ALGONK (proterozoik, eozoik) - eon w historii Ziemi zaliczany do prekambru, trwał od 2,6 mld do 570 mln lat temu
 
AKCYŹNIK urzędnik państwowy pobierający akcyzę
 
AKTINIDIA drzewiaste pnącze z rodziny aktinidiowatych, na ogół dwupienne, uprawiane dla soczystych owoców, rosnące w Azji
 
AMICYCJA dawniej: przyjaźń
 
ANTIHALO (nieodmienne) - warstwa przeciwodblaskowa podłoża fotografii
 
ANTREJKA w gwarze poznańskiej = przedpokój, ganek
 
AMOFOSKA sztuczny nawóz mineralny wieloskładnikowy: azot, fosfor i potas
 
APLEGIER w ogrodnictwie: odkład, sadzonka powstała przez ukorzenienie bocznego pędu; ablegier;
 
ARAPAIMA ryba słodkowodna z rodziny kostnojęzykowych
 
AUGMENT gramatyczny prefiks e charakteryzujący formacje czasu przeszłego w szeregu starych języków indoeuropejskich
 
AUKUBA niski krzew Dalekiego Wschodu o zimotrwałych liściach
 
AUSWEIS auswajs, zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane Polakom przez okupantów niemieckich
 
BACHMAT nieduży, bardzo wytrzymały koń wierzchowy, używany dawniej przez jazdę tatarską i polską
 
BADAN garbnik wyodrębniony z bergemii, rośliny występującej na wyżynach Azji Środkowej
 
BAKCHEJ w poezji antycznej stopa wierszowa składająca się z jednej sylaby krótkiej i dwóch długich
 
BAKLAWA ciasto z masą migdałową ropowszechnione w krajach bałkańskich
 
BALONFOK trójkątny, silnie wypukły żagiel na statkach sportowych, zastępuje fok
 
BAŁAKAĆ regionalnie: gadać, opowiadać, gawędzić, zwłaszcza w gwarze lwowskiej
 
BANKROFT Kanadyjska odmiana jabłoni - zimowe owoce z karminowym rumieńcem
 
BARBARIA brak kultury, prymitywizm
 
BARONET angielski tytuł szlachecki, niższy od barona, dziedziczny w linii męskiej
 
BAROBUS pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony, umożliwiający doraźne wydawanie posiłków, dań barowych, napojów; barowóz
 
BAROWÓZ inaczej barobus, pojazd samochodowy wyposażony w urządzenia barowe
 
BELUARDA ruchoma wieża oblężnicza
 
BEGUINE powolny taniec ludowy z Martyniki, należący obecnie do kanonu tańca towarzyskiego. W żargonie polskich muzyków taniec ten zwany jest powszechnie beginką.
 
BEKMANIA roślina pastewna z rodziny traw, występująca w Europie, zachodniej Syberii i na Kaukazie
 
BERAJTER dawniej, osoba ujeżdżająca konie wierzchowe, nauczyciel jazdy konnej
 
BEWATRON cykliczny akcelerator cząstek naładowanych; kosmotron; synchrotron protonowy
 
BILBIL ptak śpiewający z rzędu wróblowych
 
BLEKAUT wygaszenie świateł na scenie w celu oddzielenia od siebie scen sztuki
 
BLIKOWAĆ silnie odbijać światło w kierunku obiektywu aparatu lub kamery
 
BLIZZARD gwałtowny, zimny wiatr północno-zachodni w Ameryce Północnej
 
BOGHEAD rodzaj węgla powstałego ze szczątków roślin wodnych; boghed
 
BOLDYNA alkaloid z liści - składnik preparedu boldine
 
BOTFORT dawniej: but przeznaczony do konnej jazdy
 
BRAKTEAT średniowieczna moneta wybita jednostronnie z cienkiej blaszki na miękkiej podkładce
 
BRYFOK prostokątny lub traezowy żagiel rejowy podnoszony na fokmaszcie szkunera
 
BUMAŻKA zdrobnienie od: bumaga (papier urzędowy, dokument)
 
BUSCOPAN lek ziołowy rozkurczający mięśnie gładkie
Słowo zostało usunięte z OSPS
BUSZBOK antylopa afrykańska; zamieszkuje lasy na południe od Sahary
 
CARDOX urządzenie do bezpiecznego urabiania węgla w warunkach grożących wybuchem
 
CASHEW orzech nerkowca (nanercza zachodniego)
 
CEGLARKA maszyna do produkcji cegieł
 
CEKROPKA drzewo z rodziny morwowatych; cekropia; drążnia
 
CERATONIA szarańczyn strąkowy, gatunek zimozielonego drzewa należący do rodziny bobowatych. Występuje dziko i w uprawie w regionie śródziemnomorskim. Strąki nazywane są chlebem świętojańskim.
 
CHARŁAĆ być przez dłuższy czas słabym, mizernym, cierpiącym, chorowitym; cherlać
 
CHIRAGRA aretretyzm powodujący bóle i zniekształcenie stawów palców dłoni
 
CICISBEO (z włoskiego) - przyjaciel domu adorujący panią domu, mający w stosunku do niej dwuznaczne zamiary
 
CLADUS jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów
 
CUMBIA rytmiczna muzyka z Kolumbii, również taniec do tej muzyki
 
CURACAO likier pomarańczowy o zawartości ok. 40% alkoholu
 
CYZELER człowiek rzeźbiący w metalu; cyzelator
 
CZEPIGA rączka pługa konnego; ptak zamieszkujący w Afryce
 
CZUBRICA (z bułgarskiego) - przyprawa uzyskiwana z cząbru górskiego, charakterystyczna dla kuchni bułgarskiej. Czubricy używa się głównie do zup, mięs, fasoli i serów, a także do kanapek.
 
DEBEŚCIAK potocznie, żartobliwie: ktoś, kto jest najlepszy w czymś, mistrz
 
DEESIS (nieodmienne) motyw związany z ikonografią chrześcijańską, polegajacy na trójczęściowym obrazowaniu osób świętych - centralną postacią jest Chrystus, obok Maryja, a następnie Jan Chrzciciel.
 
DEJDWUD podwodna część statku; dejwud
 
DEWADASI tancerka hinduska wykonująca religijne tańce
 
DEZABIL swobodny strój domowy poranny lub nocny; niekompletne ubranie, strój negliżowy
 
DIAPAUZA u stawonogów (głównie owadów): okresowe zwolnienie procesów rozwojowych organizmu, będące formą przystosowania do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska, np. suszy, chłodów
 
DIATRYBA przemówienie albo utwór literacki wyrażające protest lub krytykę
 
DIGAMBARA przedstawiciel jednego z dwóch głównych (obok śwetambarów) kierunków w łonie dźinizmu
 
DILDO sztuczny członek służący do masturbacji
 
DIPTEROS typ świątyni w starożytnej Grecji, której naos otaczała dwurzędowa kolumnada
 
DIUSZESA odmiana gruszy o zielonożółtych, soczystych owocach
 
DOLCIAN dulcian, dulcino - instrument muzyczny, prototyp fagotu
 
DOLERYT skała magmowa o składzie bazaltu, lecz gruboziarnista
 
DOTCOM w żargonie informatycznym: firma internetowa
 
DRAKKAR wojenny żaglowiosłowiec Wikingów z III-XI w.; bezpokładowy z jednym masztem rejowym
 
DRAPARNIA scenariusz filmowy
 
DREHBUCH urządzenie stosowane w fabryce papieru do drapania filcu
 
DRESIARA przedstawicielka subkultury młodzieżowej, młoda dziewczyna nosząca dres jako ubranie codzienne, charakteryzująca się zaczepnym, agresywnym zachowaniem, często popełniająca drobne lub poważniejsze przestępstwa
 
DROPSZOT w tenisie - uderzenie piłki od dołu skracające jej lot
 
DRZEWIGA owad z rodziny drzewigowatych, pasożytujący w stadium larwalnym w czerwiu pszczelim
 
DUNGIJA jednomasztowy statek wodny z trójkątnym żaglem używany w starożytnych Indiach
 
DUUMWIRAT wspólne rządy dwóch osób
 
DWUKONKA dorożka dwukonna
 
DYFTONG połączenie dwu samogłosek w jednej sylabie
 
DYPTAM bylina z rodziny rutowatych
 
DYSFORIA uczucie przygnębienia, złe samopoczucie, reagowanie rozdrażnieniem
 
DZIERŻAK cepisko - dłuższa część cepa, trzymana w ręku przy młóceniu
 
DZONGKHA język urzędowy Bhutanu
 
EGOFONIA charakterystyczne nosowe brzmienie głosu chorego, występujące np. przy zapaleniu płuc
 
EGOTYK człowiek, którego cechuje egotyzm, przesadnie zajmujący się własną osobą
 
EJDETYK człowiek zdolny do przeżywania wyobrażeń w sposób niezwykle wyrazisty
 
EKSZAPAŚNIK były zapaśnik
 
EMISKOP przyrząd do pomiaru wielkości emisji światła, stosowany głównie w optoelektronice
 
ENZOOTIA występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną, wśród zwierząt na danym terenie, na stałym zwiększonym poziomie
 
EPENDYMA rodzaj tkanki glejowej w formie nabłonka (z pojedynczej warstwy komórek); wyścieła komory mózgowe i kanał środkowego rdzenia kręgowego
 
EPILACJA depilacja; usuwanie owłosinia w celach leczniczych bądź kosmetycznych
 
ERGOGRAF przyrząd do graficznego zapisu pracy mięśni
 
ESHAELKA motocykl marki SHL
Słowo zostało usunięte z OSPS
ESPLANADA szeroka ulica z aleją spacerową, promenada. Pierwotnie była to niezabudowana przestrzeń przed fortyfikacjami, najczęściej pas pomiędzy miastem a twierdzą, dający doskonałą widoczność i możliwość prowadzenia ostrzału
 
ESTUARIUM poszerzone, lejkowate ujście rzeki, powstałe w wyniku działania pływów morskich
 
ETNARCHA tytuł nadawany przez władców krajów hellenistycznych i przez Rzym władcom krain zależnych
 
FAGOSOM wakuola powstająca okresowo w komórce w przebiegu fagocytozy lub pinocytozy, przyczyniająca się do trawienia i zużytkowania substancji wchłoniętych do komórki
 
FAJFOKLOK przyjęcie popołudniowe, odbywające się zwykle o godzinie piątej; fajf; five o'clock
 
FALOWNIK urządzenie do przetwarzania prądu elektrycznego
 
FARSIDŁO potocznie licha farsa
 
FEREZJA obszerny płaszcz męski pochodzenia wschodniego, noszony w Polsce w XVI i XVII wieku
 
FIDYBUS przestarzale: cienkie drewienko lub zwitek papieru do zapalania fajki, papierosa, cygara
 
FILDEKOS rodzaj przędzy bawełnianej
 
FILODIUM liść o płaskim ogonku i zanikłej blaszce liściowej
 
FILOKSERA owad z nadrodziny mszyc; winiec
 
FILUNG płycina, ramiak, filunek; w stolarstwie: płaszczyzna otoczona wypukłą listwą
 
FISTUŁA instrument muzyczny, piszczałka organowa o wysokim brzmieniu, także przetoka; owrzodzenie w postaci kanału łączącego różne jamy ciała z powierzchnią
 
FIZETYNA barwnik z grupy flawonów, używany do barwienia wełny i skór
 
FLEROW pierwiastek chemiczny o symbolu Fl
 
FLIGEL dawniej: skrzydło okienne lub listewka do zawieszenia półki na ścianie; dawniej: fligel-adiutant - oficer pełniący służbę u boku panującego
 
FLOGISTON w alchemii: hipotetyczna substancja palna, której istnieniem tłumaczono procesy spalania i utleniania
 
FOKKER holederski samolot marki Fokker
Słowo zostało usunięte z OSPS
 
FRIMAIRE trzeci miesiąc we francuskim kalendarzu rewolucyjnym - od 21-23 XI do 20-22 XII
 
FRULLATO technika gry stosowana na niektórych instrumentach dętych (najczęściej na flecie) dająca efekt zbliżony do tremolo, ale wykonywana na nieprzerywanym dźwięku i bez zmiany jego wysokości.
 
FREIHERR (z niemieckiego) najniższy i jeden z najstarszych niemieckich tytułów arystokratycznych odpowiadający baronowi, niższy od grafa (hrabiego).
 
FULMENIT kruszący materiał wybuchowy, stosowany w górnictwie węglowym
 
GAGMAN pracownik wytwórni filmowej specjalizujący się w tworzeniu gagów
 
GALAGO małpiatki afrykańskie o długim ogonie. Charakteryzują się długim ogonem i nocnym trybem życia.
 
GANASZE płaskie, półokrągłe kości czaszki konia
 
GANDYSTA zwolennik programu walki politycznej o niepodległość Indii, sformułowanego przez M.Gandiego
 
GHUL w wierzeniach przedmuzułmańskiej Arabii: zły duch, demon, zwykle rodzaju żeńskiego, pojawiający się pod postacią zwierząt (głównie hien), potworów lub wiedźm
 
GLIPTAL bezbarwna żywica błonotwórcza z grupy poliestrów wykorzystywana do wyrobu lakierów
 
GLORIOZA pnącze z rodziny liliowatych, występujące w rejonach międzyzwrotnikowych Afryki i Azji oraz na Madagaskarze
 
GRABISKO długi trzonek, na którym osadzone są grabie
 
GRAFIOZA choroba wiązu, po raz pierwszy zidentyfikowana w Holandii w 1920 roku
 
GRĄŻYCA nazwa kaczki nurkującej dla zdobycia pokarmu, np. czernica, edredon
 
GRUPENSEKS potocznie o seksie grupowym
 
GUDŁAJ Obraźliwe określenie Żyda
 
HALIFAKS łyżwa z zaokrąglonym czubem - nazwa wywodzi się od miasta w Kanadzie
 
HALOIZYT minerał, uwodniony krzemian glinu; glageryt
 
HEKELFON dęty instrument muzyczny, rodzaj barytonowego oboju
 
HERBATNI przymiotnik od słowa herbata; róża herbatnia
 
HIERODULA w starożytnej Grecji niewolnica przeznaczona do służby świątynnej, szczególnie w świątynii Afrodyty
 
HIGHBROW (nieodmienne) intelektualista pogardliwie odnoszący się do kultury masowej
 
HILLMAN samochód marki Hillman (brytyjska marka samochodów powstała na początku XX wieku, zniknęła z rynku w 1977 roku)
Słowo zostało usunięte z OSPS
 
HIPERGOL paliwo rakietowe reagujące przez samo zetknięcie się z utleniaczem
 
HIPERYZM błędna forma językowa uważana przez mówiącego lub piszącego za poprawną
 
HIPURYT kopalny małż o asymetrycznej muszli, skałotwórczy, żyjący gromadnie w ciepłych morzach w okresie górnej kredy
 
HOLLINA stalowa lina używana na traulerze do ciągnięcia sieci po dnie morza; lina holownicza
 
HOŁOBLA w zaprzęgu jednokonnym dyszel połączony z chomątem
 
HOMARZEC gatunek skorupiaka z rodziny homarów
 
HYDATODA twór na liściach służący do wydalania nadmiaru wody
 
ICHTYS słowo, którego 6 liter stanowi skrót chrześcijańskiego wyznania wiary (Iesous Christos Theou Yios Soter - Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel)
 
IDYLLIK autor sielanek; idyllista
 
IKSIKSELKA potocznie: odzież, bielizna o rozmiarze XXL
 
JAKUBKA linka z grubymi węzłami umieszczonymi w równych odstępach, służąca zwykle do wspinania się z łodzi na statek
 
JAPONKA plastikowy lub gumowy sandał noszony na bosą stopę, trzymający się na dwóch paskach przechodzących między palcami
 
JAREŃSKI przymiotnik od: Jaren (siedziba rządu Republiki Nauru)
 
JASMON nienasycony keton, bezbarwna ciecz o zapachu jaśminu występująca w niektórych roślinnych olejkach eterycznych, otrzymywana także syntetycznie, używana w przemyśle perfumeryjnym
 
JOGACZAR wyznawca hinduskiej szkoły fiozoficznej utworzonej na gruncie buddyzmu
 
JURODIWYJ osoba nawiedzona albo udająca taką, mająca według ludzi przesądnych dar jasnowidzenia lub przepowiadania
 
KADARYTA przedstawiciel lub zwolennik szkoły teologicznej w islamie, uznającej że czyny człowieka są wynikiem jego wolnej woli
 
KAKEMONO japoński obraz lub napis kaligraficzny na rolce jedwabiu albo papieru, ze sznurkiem do zawieszania na górnej krawędzi i drążkiem obciążającym na dolnej
 
KAMBIUM warstwa komórek łodygi, pnia i korzenia drzew i krzewów; miazga łykodrzewna
 
KAMBRYK płótno bawełniane podobne do batystu, używane do wyrobu podszewek
 
KAPEWU [czytaj: kapeWU] słowo potoczne, używane w formie pytania, znaczące tyle co: rozumiesz? kapujesz?
 
KARDYF gatunek angielskiego węgla kamiennego charakteryzujący się wysoko kalorycznością i łatwopalnością
 
KATOL pogardliwie: katolik; papista
 
KAULERPA glon z typu zielenic; pełzatka
 
KASACZEK zdrobnienie od kasak - luźna bluzka damska zapinana od tyłu lub kurtka noszona przez dżokejów
 
KAUSZA metalowa ramka w kształcie pierścienia, usztywniająca i chroniąca pętlę na końcu liny przed zgnieceniem; sercówka, chomątko
 
KCYŃSKI przymiotnik pochodzący od nazwy miejscowości Kcynia
 
KELYFIT odmiana węgla kamiennego
 
KERAMZYTOBETON materiał budowlany o dobrych właściwościach odpornych na temperaturę, wilgoć itp.
 
KIDSBAND dziecięcy zespół wokalny wykonujący muzykę pop
 
KIGELIA drzewo z rodziny bignoniowatych; drzewo kiełbasiane
 
KIECCZYNA potocznie: licha sukienka, kiecka
 
KIMBERLIT magmowa skała głębinowa z rodziny perydotytu, zawierająca diamenty
 
KINDERBAL bal, zabawa dla dzieci
 
KLABZDRA gwarowo: tęga, zaniedbana kobieta
 
KNIFOFIA roślina z rodziny liliowatych; wstydlin
 
KOKSAGIZ (z tureckiego kok-sagyz) gatunek mniszka z rodziny złożonych, występujący w górach Tienszan, niekiedy uprawiany dla pozyskiwania kauczuku występującego w jego soku mlecznym
 
KOMENSAL organizm pozostający w symbiozie z innym organizmem
 
KOMIĘGA łódź wydrążona z wielkiej kłody drzewa do jednorazowego spływu z biegiem rzeki
 
KONKLAWE zgromadzenie kardynałów dokonujące wyboru nowego papieża
 
KONTYSTA pracownik księgowości zapisujący operaje finansowe na kontach
 
KOPROLIT skamieniały ekstrement zwierząt kopalnych, składający się głównie z fosforanów
 
KOSTOTOM przyrząd chirurgiczny w postaci mocnych metalowych nożyc o krótkich ostrzach do przecinania żeber i innych cienkich kości
 
KRÓCICA pistolet o krótkiej lufie i małej donośności, używany w XVII i XVIII wieku
 
KSOANON wczesnoarchaiczna rzeźba grecka o przeznaczeniu kultowym
 
KSYLOFAG gatunek saproksyliczny odżywiający się drewnem (głównie owady - termity, niektóre kornikowate). Ksylofagi najliczniej występują w lasach, zwłaszcza lasach naturalnych. Należą do nich groźne szkodniki drzew.
 
KUPROR stop miedzi z aluminium służący do wyrobu sztucznej biżuterii
 
LAJZER łajza, włóczęga
 
LANGSKIP wiosłowo-żaglowy okręt skandynawski używany w średniowieczu przez Wikingów
 
LAKKOLIT lakolit - intruzja zgodna, jedna z form zjawisk plutonicznych związanych z intruzją (wdzieraniem się magmy w skorupę ziemską i nieprzedostaniem się jej na powierzchnię). Lakkolit ma kształt bochenka, soczewki lub grzyba.
 
LANDGRAF tytuł niemieckich feudałów; do 1806 roku udzielny władca terytorialny w Turyngii i Hesji
 
LAUDES lauda; modlitwa pochwalna odmawiana o wschodzie słońca
 
LEDERHOSE skórzane spodnie na szelkach noszone w Bawarii i Tyrolu
 
LENICJA osłabienie artykulacyjno-akustyczne danego dźwięku
 
LEŻNIA drewniana belka, na której się opiera więźba dachowa; murłata; namurnica; namur
 
LIBACYJKA zdrobnienie od libacja: popijawa, biba, bibka, hulanka, uczta pijacka
 
LICEISTA przestarzale: uczeń liceum
 
LIKLINA linka roślinna, którą są obszyte krawędzie żagli w celu ich wzmocnienia
 
LLANERO [czytaj: janero lub ljanero] konny pastuch na stepach Kolumbii i Wenezueli
 
LOL wykrzyknik używany do wyrażenia śmiechu, rozbawienia
 
LOMBR gra w karty rozpowszechniona w XVII w., jeden z prototypów brydża
 
ŁABUNIEC przedstawiciel rodziny drapieżnych owadów z rodziny kosarzy
 
MAHAJUGA w kosmologii indyjskiej: pełen cykl czterech jug; ćaturjuga
 
MAKART makartowski kwiat, bukiet; zasuszony, barwiony kwiat lub bukiet kwiatów i traw
 
MAKSURA miejsce w meczecie przeznaczone dla władcy
 
MARATTI dzianina osnowowa przypominająca milanez, odznaczająca się dużą rozciągliwością, o niespadających oczkach; używana na kostiumy kąpielowe i bieliznę damską.
 
MAZHAB szkoła klasyczna prawa muzułmańskiego
 
MENDEL miara liczbowa, piętnaście sztuk, czwarta część kopy, stosowana głównie na wsi
 
MENDELEW promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o symbolu Md, niewystępujący w stanie naturalnym w przyrodzie
 
MESZUGE człowiek niespełna rozumu
 
MEZOSKAF statek głębinowy, używany głównie do celów naukowo-badawczych
 
MIGNON stopień czcionki równy siedmiu punktom typograficznym (2,632 mm); kolonel
 
MIKOŁAJ osoba przebrana za Świętego Mikołaja
 
MINETTA żyłowa skała magmowa z grupy lamprofirów
 
MODYSTA osoba zajmująca się wyrobem i sprzedażą ubiorów lub kapeluszy damskich; modniarz
 
MONTEJUS ciśnieniowy aparat do okresowego przetłaczania cieczy
 
MOTOWĄZ rodzaj sieci do połowu węgorzy i innych ryb dennych - długi sznur połączony z całym szeregiem sznurów opatrzonych haczykami
 
MROZOWISKO inaczej zmrozowisko, mała polanka śródleśna, w której nocą powstają przymrozki
 
MSZYWIOŁ bezkręgowiec, o ciele w zwapniałej pochewce, żyjący w dużych koloniach w morzach lub wodach słodkich
 
MUCHARSKI przymiotnik pochodzący od nazwy miejscowości Mucharz, leżącej w Małopolsce, w powiecie wadowickim
 
MUKARNAS w architekturze muzułmańskiej motyw dekoracyjno-konstrukcyjny
 
MYŁKUS samiec zwierzyny płowej z nieprawidłowo rozwiniętym porożem
 
MYSZOWÓR inaczej tafa, wiewiórka workowata - drapieżny torbacz żyjący w Australii
 
NACHUR ssak z rodziny krętorogich, zamieszkujący wysokogórskie rejony Himalajów
 
NAHUA język aztecki
 
NAJĄDRZE część męskiego narządu rozrodczego, przylegająca do górnej części jądra
 
NARTEKS długi, wąski przedsionek w kościele
 
NARZYNKA narzędzie ręczne, skrawające, służące do nacinania lub wykańczania gwintów
 
NICDOBREGO (nieodmienne) - nicpoń
 
NUŻENIEC roztocz, pasożyt torebek włosowych i gruczołów łojowych ssaków
 
OBIEGNIK inaczej grupetto, ozdobnik; szybkie opisanie dźwięku jego górną i dolną sekundą
 
OBSŁONKA osłonka, pokrywka, przykrycie
 
ODMULINA osad, namuł usunięty z kotła parowozowego w czasie odmulania
 
ODZIEREK (zwykle używane w liczbie mnogiej - odzierki) - odpadki powstające przy mizdrowaniu skór w garbarni
 
OKSEFT dawna miara objętości cieczy od 200 do 400 litrów
 
OLIBANUM żywica pozyskiwana z drzew rodzaju kadzidła rosnących na półpustyniach i obrzeżach pustyń północno-wschodniej Afryki, używana w produkcji kadzidła i perfum.
 
ORIFLAMA chorągiew, sztandar, znaki, będące symbolem oddania sprawie
 
OSSOBUCO (nieodmienne - z włoskiego) - potrawa mediolańska - kolanko cielęce w sosie z wina z pomidorami
 
OSTINATO wyrazisty motyw powtarzający się w utworze wielokrotnie
 
OSZAST deska boczna z pnia drewna, z jednej strony płaska, z drugiej zaokrąglona
 
OTUNIT minerał, uwodniony fosforan uranylo-wapniowy, silnie promieniotwórczy; autunit
 
OTUŁEK rodzaj z rodziny otułkowatych
 
PAREGRA uboczna, drobna twórczość literacka danego autora, niezaliczana do jego twórczości podstawowej
 
PASIWUM strona bierna w odmianie czasownika
 
PAWIMENT podłoga, posadzka, zwłaszcza mozaikowa
 
PEGMATYT grubokrystaliczny zespół mineralny występujący w magmowych skałach głębinowych i w skałach metamorficznych
 
PERFECT potocznie: idealnie, znakomicie, świetnie, w stopniu doskonałym; perfekt
 
PIMELEA wiecznie zielony krzew zdobny z rodziny wawrzynowatych
 
PIRYDYNA związek heterocykliczny; azyna
 
PLEREZA fryzura męska, w której długie włosy, zaczesane do tyłu, zakrywają kark
 
PLEUSTON ogół gatunków roślin i zwierząt pływających na powierzchni wód, głównie jezior
 
PŁACIWO rzadko: płaca, zarobek
 
PODWÓJCI dawniej: zastępca, pomocnik wójta
 
POBIJAK rodzaj młota dwuręcznego służącego do prostowania blachy
 
PODKUREK posiłek jedzony przed snem
 
PODROZJAZDNICA podkład kolejowy ułożony pod rozjazdem
 
POETESSA przestarzale - poetka
 
PONOR (z języka serbskiego) - wchłon , na obszarach krasowych, miejsce gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu. Forma terenu właściwa obszarom krasowym, mająca postać otworu lub korytarza wydrążonego przez wodę. Miejsce wpływu wód krasowych w podziemne korytarze.
 
POWIŚLAK mieszkaniec Powiśla, dzielnicy Warszawy
 
PRASADAM w hinduizmie: pożywienie ofiarowane Bogu, który w zamian udziela błogosławieństwa i oczyszczenia, a także uświęca ów pokarm, który następnie spożywany jest przez wiernego; prasad, prasada
 
PREDELLA część ołtarza spoczywająca na mensie, stanowiąca podstawę retabulum
 
PROSTKA prostoliniowy odcinek rury o niezmiennym polu i kształcie przekroju
 
PRZEORZECH wysokie drzewo o jadalnych nasionach i twardym drewnie; hikora; orzesznik
 
PSAMMIT okruchowa skała osadowa o wielkości ziaren od 0,01 do 2 milimetrów, np. piasek, piaskowiec
 
PUSHBALL gra zespołowa polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika
 
PUZANEK śledź kaspijski - ryba wędrowna
 
RACEMAT substancja chemiczna nie wykazująca aktywności optycznej
 
RACHATŁUKUM słodki wyrób cukierniczy, charakterystyczny dla wielu lokalnych kuchni, głównie z obszaru Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego Wschodu. Jest to tradycyjny smakołyk, zwykle o smaku owocowym i konsystencji galaretki, wyrabiany ze skrobi pszennej lub mąki ziemniaczanej oraz cukru.
 
RADOCHA potocznie: radość, uciecha
 
RAKSZASA złośliwy, zły demon w kulturze hinduskiej
 
REFAKCJA rabat, rekompensata za towar uszkodzony, opust przy zakupie większej ilości towaru
 
REGOLIT zwietrzała skała pokrywająca planety nie posiadające atmosfery
 
RETURKA dawniej bilet powrotny
 
REWIETKA krótkie widowisko estradowe
 
REZORCYNA związek organiczny z grupy fenoli, wykorzystywany m.in. do syntez barwników
 
RIDBOK rodzaj antylop z rodziny wołowatych
 
RIKSDAG jednoizbowy parlament królestwa Szwecji. Liczy 349 posłów, wybieranych na czteroletnią kadencję.
Słowo zostało usunięte z OSPS
 
ROLLWERK zwijany ornament
 
RYMOPIS człowiek, który układa wiersze
 
SAJMIRI trupia główka (Saimiri sciureus), najmniejszy gatunek małpy szerokonosej zaliczany do rodziny płaksowatych, zamieszkujący lasy tropikalne północnej i środkowej części Ameryki Południowej oraz południowej części Ameryki Środkowej.
 
SAMISEN shamisen, trzystrunowy japoński instrument muzyczny przypominający banjo.
 
SCIOLTO artykulacja przy grze na instrumentach smyczkowych, polegająca na wydobywaniu kolejnych dźwięków przez szybkie i zdecydowane pociągnięcia całym smyczkiem
 
SECONDO w utworach fortepianowych na cztery ręce: partia niższa, basowa, wykonywana przez grającego z lewej strony
 
SEFIRA (dop. lm. SEFIROT) w kabale żydowskiej: każda z dziesięciu emanacji Boga
 
SELFAKTOR przędzarka wózkowa; maszyna do wytwarzania przędzy
 
SERZYSKO zgrubienie od ser
 
SFOSOWIEC działacz SFOS-u (Stołecznego Funduszu Odbudowy Stolicy)
 
SIBUI spokojne piękno i harmonia
 
SKAJLAJT świetlik; oszklone okno w dachu kabiny lub pokładzie statku
 
SKRĘCAK tłocznik do skręcania
 
SKYLIGHT skajlajt; oszklone okno w dachu kabiny lub pokładzie statku
 
SLABING ciężka walcarka do walcowania wlewków na kęsiska; zgniatacz
 
SMUGACZ dodatkowy ładunek pocisku artyleryjskiego, powodujący powstanie smugi świetlnej za wystrzelonym pociskiem
 
SOCCER nazwa europejskiej piłki nożnej używana w krajach anglosaskich, głównie USA, dla odróżnienia od futbolu amerykańskiego
 
SOLFUGA ciepłolubny pajęczak o segmentowanym głowotułowiu i odwłoku; owadożerny
 
SOSRĄB spotykana w starych domach wiejskich gruba (zwykle zdobiona) belka stropowa biegnąca wzdłuż całego budynku.
 
SPLĄTEK inaczej protonema, młodociane stadium gametofitu mszaków, powstaje z zarodnika
 
SPRZĘŻAJ ogół zwierząt pociągowych wykorzystywanych w rolnictwie jako siła pociągowa
 
STRABIZM zez, nierównoległe ustawienie gałek ocznych względem siebie, powodujące nieprawidłowe widzenie
 
STRĘTWA węgorz elektryczny
 
STROBILA część ciała tasiemca złożona z członów, na której osadzona jest główka
 
STRZEBLA (Phoxinus), rodzaj ryb z rodziny karpiowatych. Występują w rzekach i wodach stojących Europy oraz północnej i środkowej Azji. W Polsce występują 2 gatunki strzebli (objęte ochroną gatunkową): strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus) i większa od niej strzebla przekopowa (Phoxinus percnurus).
 
SUDOKU popularna liczbowa gra logiczna, wywodząca się z Japonii
 
SUPRESJA procesy komórkowe prowadzące do zniesienia lub osłabienia skutków mutacji
 
SUTASZ wyrób w postaci sznureczka oplecionego krzyżującymi się skośnie nićmi, używany m.in. do ozdabiania sukien, zasłon, a także jako naszywki przy mundurach
 
SYNTINA benzyna syntetyczna otrzymywana z tlenku węgla i wodoru
 
SZLAGON ironicznie o szlachcicu jako o kimś niewykształconym, zasiedziałym na wsi
 
SZWUNG potocznie: zapał, entuzjazm
 
SZYMBORSKI przymiotnik pochodzący od nazwy dzielnicy Inowrocławia Szymborze, dawnej wsi, miejsca urodzenia Jana Kasprowicza
 
ŚILPAŚASTRA silpasiastra, indyjski tekst zawierający reguły tworzenia dzieł plastycznych i architektonicznych
 
TAMADA w Gruzji: gospodarz i mistrz ceremonii uczty
 
TEORBAN instrument strunowy szarpany, rodzaj lutni basowej
 
TERMISIL nazwa handlowa szkła krzemowo-borowego używanego do produkcji aparatury chemicznej i medycznej
 
TOKSAFEN środek owadobójczy, zawierający chlorokamfen; stosowany do zwalczania stonki ziemniaczanej, słodyszka rzepakowego i in.; nieszkodliwy dla pszczół; nisko toksyczny dla człowieka i zwierząt domowych.
 
TOMASYNA uboczny produkt otrzymywany przy produkcji stali o dużej zawartości fosforu, znajdujący zastosowanie jako nawóz sztuczny w rolnictwie
 
TORERO toreador, torreador, torrero; rzadko: główny uczestnik korridy, zadający bykowi zabójczy cios szpadą; espada, matador
 
TOREUTA Artysta uprawiający toreutykę, sztukę artystycznej obróbki metalu, metaloplastykę
 
TORFNIAK złoże torfu; obszar pokryty złożami torfu; torfowisko
 
TROMPA narożne, stożkowate sklepienie złożone z jednego lub kilku łuków
 
TUBIASTY mający kształt tuby
 
TUFOID tuf zmieniony przez metamorfizm
 
TYBINKA klapa z półtwardej skóry, będąca częścią siodła
 
TYFTYK przykrycie na konia, najczęściej jedwabne, barwy szkarłatnej, przetykane złotem
 
TYIYN 1/100 soma, kirgiskiej jednostki pieniężnej
 
URDZIK roślina górska z rodziny pierwiosnkowatych; jaślinek
 
UWAROWIT minerał z grupy granatów, krzemian wapnia i chromu
 
UŻOCKI przymiotnik od przepływającej przez Ukrainę i Słowację Rzeki Uż.
 
WAHABITA wyznawca muzułmańskiej doktryny religijnej, która głosi powrót do pierwotnej czystości islamu oraz surowości i prostoty obyczajów
 
WAJANDOT ptak należący do rasy kur typu ogólnoużytkowego, wyhodowanej około roku 1870 w Ameryce Południowej
 
WASĄŻEK zdrobnienie od wasąg - czterokołowy powóz podróżny
 
WAŃCZOS deska na klepkę, zwłaszcza do naczyń bednarskich
 
WARISTOR warystor; opornik elektryczny, zabezpiecza linie energetyczne przed nadmiernym napięciem
 
WELBOT łódź okrętowa, wiosłowa lub wiosłowo-żaglowa, zwrotna, szybka, wąska, o ostrym profilu, wąskim dziobie i wąskiej burcie. Termin, dziś już historyczny, pochodzi od angielskiej nazwy whaleboat i oznaczał pierwotnie łódź używaną przez wielorybników w czasie polowań.
 
WELLNESS styl życia, który ma zapewnić dobre samopoczucie, doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Na wellness składa się wszystko, czym ludzie się otaczają, co robią, co konsumują, aby czuć się dobrze. Wellness uwzględnia psychologiczne, emocjonalne, intelektualne, towarzyskie, finansowe i fizyczne potrzeby człowieka.
 
WILLEMIT minerał, krzemian cynku; niekiedy stanowi rudę cynku
 
WINYLOBENZEN związek aromatyczny z alkenowym łańcuchem bocznym, używany do produkcji polistyrenu i kauczuku syntetycznego; styren
 
WKOLEJNICA urządzenie służące do umieszczania wykolejonych wagonów z powrotem na szynach
 
WNIJŚĆ dawniej: wejść
 
WOLFSZPIC rasa psa stróżującego; szpic wilczy, szpic wilczasty
 
WPORZO potocznie: w porządku; OK, okay, okej
 
WSADNICA urządzenie mechaniczne służące do ładowania wsadu oraz wyładowywania koksu
 
WSPIĘGA wspięga chińska, wigna, fasolnik chiński; roślina zielna z rodziny motylkowatych
 
YGGDRASILL w mitologii północnogermańskiej rodzaj drzewa kosmicznego: gigantyczny, wiecznie zielony jesion, obejmujący stworzony świat i utrzymujący go przy życiu.
Słowo zostało usunięte z OSPS
 
ZAMARNIK pożyteczna błonkówka z rodziny gąsieniczników
 
ZAPŁOCIE daw. miejsce za płotem lub przy płocie
 
ZAWCIĄG bylina lub krzew z rodziny ołownicowatych
 
ZDZIWKO młodzieżowo: zdziwienie, zaskoczenie
 
ZESPÓRKA pręt lub rurka przymocowane między dwiema równoległymi blachami prostopadle do nich, w celu wzmocnienia i usztywnienia konstrukcji.
 
ZGĘZIAŁY w gwarze poznańskiej: zziębnięty, skulony
 
ZOIL niesprawiedliwy, złośliwy krytyk literacki
 
ZOOBENTOS organizmy zwierzęce żyjące przy dnie morza lub jeziora
 
ZSYPNIA wyrobisko o dużym nachyleniu lub komin do zsypywania urobku na niższy poziom
 
ŻELOPIS długopis z wkładem żelowym