Belgijka 1 - 10 maja 2009

NrLiteryRuchPunktyPrzegapiony ruchPunkty max
1 BEKTYNO BETONY 26   26
2 ESOKOWY KESONOWY 62   62
3 AANACIE NIEKESONOWY 39   39
4 AAAAŁCZ ŁATACZA 21   21
5 FRAPACE PARAFCE 30   30
6 HAMYKOM HAKOM/HE/KO/MY 28   28
7 OSOMYEY MESY/NIEKESONOWYM 25   25
8 DOSYLOŃ SPODY 24   24
9 OAILAŃ* (M)IŃ/NIEKESONOWYMI/EŃ 46 (T)AŃCOWALI 70
10 ORA¬ALA KO¬LA 30   30
11 AAIIWR¦ WI¦/WY 24   24
12 APIERAJ NAPIERAJ 86   86
13 ZSWIJˇÓ WIZJˇ/WY 28 Jˇ/AJ/Jˇ 32
14 STÓŻEKU ŻUTˇ 48 RÓŻKU/KO¬LAK 49
15 BASZEKÓ BAJESZ/BU/AT 35   35
16 GLUDZÓK UGÓD/LU/AG 40   40
17 LIZINKĘ LIRKĘ 26 NÓZIE/KO¬LAN 30
18 POZNIE* PO(C)ZNIE/(M)E 69   69
19 LCŁGNIĆ GNIĆ/GAG 29   29
20 HRMTŁLC MATOŁ/HEM/KOT/MYŁ 37   37
21 CHRRDLN CHLA 16   16
22 DRRWNZ ZŻUTˇ 16   16
23 DRRWN ZRYW/WEŃ 14   14
24 DRN DRĘ 8   8
25 DN LUD 7   7
26 N ANI 6   6
SUMA     820   843