Skupiony Jerzy Matyasik w pojedynku z Ewą Strzelczyk. Niestety tego dnia Ewa była nie do pokonania!