Po powitaniu uczestników przez przedstawiciela organizatorów zawodów Jerzego Matyasika, głos zabrał sędzia turnieju, prezes Polskiej Federacji Scrabble - pan Andrzej Lożyński.