Szymek Fidziński ostatnio imponuje wysok± form±, ale jak sam przyznaje lepiej mu idzie w krótszych turniejach. Tutaj również bardzo długo prowadził, jednak nie udało mu się utrzymać pozycji lidera do końca i zaj±ł ostatecznie drugie miejsce.