Po zakończeniu partii wszyscy uczestnicy mają obowiązek ułożyć na planszy kwadrat z płytek.