Andrzej Rakoczy systematycznie realizuje swój plan awansu w rankingu.