Marek Dudkiewicz przez większą część turnieju grał na najwyższych stołach.