Radek Konca doceni≥ spory postÍp organizacyjny turnieju krakowskiego :-).