Uczestnicy szczelnie wypełniwszy salę do gry z niecierpliwością oczekiwali na sygnał do rozpoczęcia zawodów.