Robert Soszka (popularny Sonix) tak bardzo chciał być na zdjęciu, że przysłonił naszego klubowego debiutanta - Artura Irzyka.