Jerzy Luter z Bytomia i Roman Figiel z Zawichostu to do¶wiadczeni scrabbli¶ci, jednak tego turnieju z pewno¶ci± nie zalicz± do swoich najbardziej udanych.