Piotrowi Adamczykowi tym razem szczęście nie dopisało i zdołał wygrać tylko 5 gier.