Andrzej Rechowicz jeszcze jako członek zarządu PFS rekomendował nasz turniej jako rankingowy. Zastanawiamy się jeszcze jak będzie w przyszłym roku, z pewnością można mieć zastrzeżenia do warunków do gry jakie panują w naszym klubie, jednak większość zawodników wyjechała z naszego miasta zadowolona.