ghost53

Numer turnieju: 53
Data: 18 grudnia 2003 r.

Powrót

Wyniki

 
ghost53

MIEJSCE                       p-ty RAZEM
---------------------------------------------------------------
 1.Kamil Górka       137 Łęczna       2474 5.0
 2.Iwona Baran       112 Kraków       2127 5.0
 3.Wojciech Usakiewicz   129 Warszawa      2368 4.0
 4.Justyna Fugiel     135 Sandomierz     2292 4.0
 5.Paweł Jędryka      113 Tarnów       2261 4.0
 6.Andrzej Rakoczy     121 Kraków       1868 4.0
 7.Bożena Matysiak     101 Kraków       2206 3.0
 8.Sławomir Kucia     132 Kraków       2177 3.0
 9.Tomasz Ciejka      108 Kraków       2087 3.0
 10.Arkadiusz Biegun    114 Kraków       1883 3.0
 11.Marcin Figiel      126 Zawichost      2455 2.0
 12.Tomasz Ulrych      100 Tychy        2082 2.0
 13.Tomasz Lempart     105 Kraków       2077 2.0
 14.Grzegorz Matysiak    116 Kraków       1984 2.0
 15.Grzegorz Wilk      126 Kraków       1661 2.0
 16.Łukasz Łukasiewicz   100 Sandomierz     1541 0.0
 17.Maciej Chmielowski   100 Kraków        630 0.0
 18.Justyna Woszczyna    100 Kraków        581 0.0

 

Przebieg rozgrywek

 
ghost53

 1 Kamil Górka       137 Łęczna      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  1  7 Iwona Baran      112  - 314:348  62
  2  6  3 Sławomir Kucia     132  + 442:292  182
  3  4  13 Paweł Jędryka     113  + 387:318  163
  4  2  5 Marcin Figiel     126  + 403:399  176
  5  2  4 Wojciech Usakiewicz  129  + 435:248  179
  6  1  7 Iwona Baran      112  + 493:296  162


 2 Justyna Fugiel     135 Sandomierz    

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  2  8 Tomasz Ciejka     108  + 454:318  158
  2  1  5 Marcin Figiel     126  - 329:463  76
  3  3  12 Tomasz Ulrych     100  + 365:294  150
  4  3  9 Tomasz Lempart     105  + 381:345  155
  5  3  13 Paweł Jędryka     113  - 327:365  63
  6  3  8 Tomasz Ciejka     108  + 436:248  158


 3 Sławomir Kucia     132 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  3  9 Tomasz Lempart     105  - 310:385  55
  2  6  1 Kamil Górka      137  - 292:442  87
  3  7  14 Bożena Matysiak    101  - 338:362  51
  4  8  17 Łukasz Łukasiewicz   100  + 459:250  150
  5  7  18 Grzegorz Wilk     126  + 398:266  176
  6  6  9 Tomasz Lempart     105  + 380:346  155


 4 Wojciech Usakiewicz   129 Warszawa     

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  4  10 Maciej Chmielowski   100  + 446:349  150
  2  2  13 Paweł Jędryka     113  + 400:346  163
  3  1  5 Marcin Figiel     126  + 524:425  176
  4  1  7 Iwona Baran      112  - 341:343  62
  5  2  1 Kamil Górka      137  - 248:435  87
  6  2  14 Bożena Matysiak    101  + 409:335  151


 5 Marcin Figiel      126 Zawichost     

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  5  11 Justyna Woszczyna   100  + 461:243  150
  2  1  2 Justyna Fugiel     135  + 463:329  185
  3  1  4 Wojciech Usakiewicz  129  - 425:524  79
  4  2  1 Kamil Górka      137  - 399:403  87
  5  4  14 Bożena Matysiak    101  - 382:450  51
  6  5  16 Andrzej Rakoczy    121  - 325:364  71


 6 Grzegorz Matysiak    116 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  6  12 Tomasz Ulrych     100  + 387:309  150
  2  3  9 Tomasz Lempart     105  - 319:329  55
  3  5  8 Tomasz Ciejka     108  - 279:421  58
  4  6  14 Bożena Matysiak    101  - 283:453  51
  5  8  17 Łukasz Łukasiewicz   100  + 355:343  150
  6  7  12 Tomasz Ulrych     100  - 361:394  50


 7 Iwona Baran       112 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  1  1 Kamil Górka      137  + 348:314  187
  2  4  10 Maciej Chmielowski   100  + 349:281  150
  3  2  9 Tomasz Lempart     105  + 373:354  155
  4  1  4 Wojciech Usakiewicz  129  + 343:341  179
  5  1  8 Tomasz Ciejka     108  + 418:298  158
  6  1  1 Kamil Górka      137  - 296:493  87


 8 Tomasz Ciejka      108 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  2  2 Justyna Fugiel     135  - 318:454  85
  2  5  14 Bożena Matysiak    101  + 399:276  151
  3  5  6 Grzegorz Matysiak   116  + 421:279  166
  4  4  16 Andrzej Rakoczy    121  + 403:373  171
  5  1  7 Iwona Baran      112  - 298:418  62
  6  3  2 Justyna Fugiel     135  - 248:436  85


 9 Tomasz Lempart     105 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  3  3 Sławomir Kucia     132  + 385:310  182
  2  3  6 Grzegorz Matysiak   116  + 329:319  166
  3  2  7 Iwona Baran      112  - 354:373  62
  4  3  2 Justyna Fugiel     135  - 345:381  85
  5  5  16 Andrzej Rakoczy    121  - 318:373  71
  6  6  3 Sławomir Kucia     132  - 346:380  82


 10 Maciej Chmielowski   100 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  4  4 Wojciech Usakiewicz  129  - 349:446  79
  2  4  7 Iwona Baran      112  - 281:349  62
  3      PAUZA
  4      PAUZA
  5      PAUZA
  6      PAUZA


 11 Justyna Woszczyna    100 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  5  5 Marcin Figiel     126  - 243:461  76
  2  7  15 Arkadiusz Biegun    114  - 338:354  64
  3      PAUZA
  4      PAUZA
  5      PAUZA
  6      PAUZA


 12 Tomasz Ulrych      100 Tychy       

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  6  6 Grzegorz Matysiak   116  - 309:387  66
  2  9  18 Grzegorz Wilk     126  + 469:332  176
  3  3  2 Justyna Fugiel     135  - 294:365  85
  4  5  13 Paweł Jędryka     113  - 355:407  63
  5  6  15 Arkadiusz Biegun    114  - 261:505  64
  6  7  6 Grzegorz Matysiak   116  + 394:361  166


 13 Paweł Jędryka      113 Tarnów      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  7  14 Bożena Matysiak    101  + 395:330  151
  2  2  4 Wojciech Usakiewicz  129  - 346:400  79
  3  4  1 Kamil Górka      137  - 318:387  87
  4  5  12 Tomasz Ulrych     100  + 407:355  150
  5  3  2 Justyna Fugiel     135  + 365:327  185
  6  4  15 Arkadiusz Biegun    114  + 430:336  164


 14 Bożena Matysiak     101 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1  7  13 Paweł Jędryka     113  - 330:395  63
  2  5  8 Tomasz Ciejka     108  - 276:399  58
  3  7  3 Sławomir Kucia     132  + 362:338  182
  4  6  6 Grzegorz Matysiak   116  + 453:283  166
  5  4  5 Marcin Figiel     126  + 450:382  176
  6  2  4 Wojciech Usakiewicz  129  - 335:409  79


 15 Arkadiusz Biegun    114 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1      PAUZA
  2  7  11 Justyna Woszczyna   100  + 354:338  150
  3  6  16 Andrzej Rakoczy    121  - 301:381  71
  4  7  18 Grzegorz Wilk     126  + 387:313  176
  5  6  12 Tomasz Ulrych     100  + 505:261  150
  6  4  13 Paweł Jędryka     113  - 336:430  63


 16 Andrzej Rakoczy     121 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1      PAUZA
  2  8  17 Łukasz Łukasiewicz   100  + 377:343  150
  3  6  15 Arkadiusz Biegun    114  + 381:301  164
  4  4  8 Tomasz Ciejka     108  - 373:403  58
  5  5  9 Tomasz Lempart     105  + 373:318  155
  6  5  5 Marcin Figiel     126  + 364:325  176


 17 Łukasz Łukasiewicz   100 Sandomierz    

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1      PAUZA
  2  8  16 Andrzej Rakoczy    121  - 343:377  71
  3  8  18 Grzegorz Wilk     126  - 284:408  76
  4  8  3 Sławomir Kucia     132  - 250:459  82
  5  8  6 Grzegorz Matysiak   116  - 343:355  66
  6  8  18 Grzegorz Wilk     126  - 321:342  76


 18 Grzegorz Wilk      126 Kraków      

RUNDA STÓŁ   PRZECIWNIK       RNK    WYNIK  SKALP
--------------------------------------------------------------
  1      PAUZA
  2  9  12 Tomasz Ulrych     100  - 332:469  50
  3  8  17 Łukasz Łukasiewicz   100  + 408:284  150
  4  7  15 Arkadiusz Biegun    114  - 313:387  64
  5  7  3 Sławomir Kucia     132  - 266:398  82
  6  8  17 Łukasz Łukasiewicz   100  + 342:321  150


 

 

Ranking

 
RANKING

MIEJSCE                      RANKING   SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 1 Kamil Górka       Łęczna       138 (138.05)  8283 / 60 
 2 Justyna Fugiel      Sandomierz     132 (132.45)  7947 / 60 
 3 Sławomir Kucia      Kraków       130 (130.47)  7828 / 60 
 4 Wojciech Usakiewicz   Warszawa      130 (129.94)  2339 / 18 
 5 Jacek Pietruszka     Kraków       125 (125.33)  3384 / 27 
 6 Marcin Figiel      Zawichost     125 (124.95)  7497 / 60 
 7 Andrzej Rakoczy     Kraków       123 (122.83)  7370 / 60 
 8 Grzegorz Wilk      Kraków       123 (122.59)  5026 / 41 
 9 Mariusz Wrześniewski   Warszawa      122 (121.85)  1584 / 13 
 10 Wojciech Więcek     Kraków       118 (118.30)  7098 / 60 
 11 Paweł Jędryka      Tarnów       116 (116.37)  4771 / 41 
 12 Iwona Baran       Kraków       116 (116.13)  6968 / 60 
 13 Arkadiusz Biegun     Kraków       116 (115.50)  3696 / 32 
 14 Jerzy Matyasik      Kraków       114 (114.41)  6178 / 54 
 15 Grzegorz Matysiak    Kraków       113 (113.33)  6800 / 60 
 16 Tomasz Ciejka      Kraków       108 (108.03)  6482 / 60 
 17 Tomasz Lempart      Kraków       107 (107.38)  6443 / 60 
 18 Paweł Pilawski      Kraków       106 (106.36)  1170 / 11 
 19 Artur Irzyk       Kraków       106 (105.73)  2749 / 26 
 20 Dawid Boczoń       Zakopane      104 (103.77)  5811 / 56 
 21 Renata Kowalska     Bielsko-Biała   102 (101.59)  2946 / 29 
 22 Bożena Matysiak     Kraków       101 (101.02)  6061 / 60 
 23 Magdalena Małecka    Kraków       101 (101.00)  3131 / 31 
 24 Jolanta Hoffmann     Kraków       98 ( 98.30)  983 / 10 
 25 Piotr Adamczyk      Tarnów       97 ( 96.81)  1549 / 16 
 26 Łukasz Homa       Bielsko-Biała    95 ( 95.16)  3045 / 32 
 27 Przemysław Drochomirecki Opole        93 ( 92.56)  3980 / 43 
 28 Małgorzata Sulejewska  Kraków       91 ( 91.25)  1825 / 20 
 29 Tomasz Figiel      Zawichost      91 ( 90.82)  999 / 11 
 30 Tadeusz Marek      Kraków       91 ( 90.57)  2083 / 23 
 31 Maciej Chmielowski    Kraków       87 ( 87.07)  1219 / 14 
 32 Lech Rawski       Kraków       86 ( 86.47)  3459 / 40 
 33 Małgorzata Fugiel    Sandomierz     86 ( 86.13)  3273 / 38 
 34 Justyna Woszczyna    Kraków       86 ( 85.58)  1027 / 12 
 35 Marta Dobrzańska     Kraków       83 ( 83.18)  4991 / 60 
 36 Sylwia Lempart      Kraków       82 ( 81.59)  1387 / 17 
 37 Tomasz Ulrych      Tychy        81 ( 80.53)  2416 / 30 

POCZEKALNIA

MIEJSCE                      RANKING   SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
 38 Barbara Kłępa      Kraków       59 ( 58.62)  469 / 8 
 39 Ewa Strzelczyk      Warszawa      157 (157.29)  1101 / 7 
 40 Dawid Pikul       Poznań       121 (120.57)  844 / 7 
 41 Karolina Matysiak    Kraków       93 ( 93.14)  652 / 7 
 42 Łukasz Łukasiewicz    Sandomierz     87 ( 86.83)  521 / 6 
 43 Borys Rzonca       Kraków       102 (102.40)  512 / 5 
 44 Adam Sulejewski     Kraków       77 ( 77.20)  386 / 5 
 45 Beata Ryszka       Kraków       87 ( 86.75)  347 / 4 
 46 Piotr Pawłowski     Kraków       59 ( 58.50)  234 / 4 
 47 Joanna Zacharska     Kraków       55 ( 55.00)  220 / 4 
 48 Robert Włodarczyk    Wrocław       53 ( 52.75)  211 / 4 
 49 Katarzyna Klimała    Kraków       117 (116.67)  350 / 3 
 50 Michał Struś       Kraków       59 ( 59.00)  177 / 3 
 51 Mateusz Żbikowski    Warszawa      59 ( 59.00)  177 / 3 
 52 Elżbieta Mroczka     Kraków       56 ( 56.00)  112 / 2 
 53 Katarzyna Karbowska   Łódź        55 ( 55.00)  110 / 2 
 54 Katarzyna Korytowska   Kraków       52 ( 51.50)  103 / 2 
 55 Małgorzata Kasprzyk   Kraków       50 ( 50.00)  100 / 2 
 56 Marcin Greń       Bielsko-Biała    77 ( 77.00)   77 / 1 
 57 Rafał Ciejka       Kraków       69 ( 69.00)   69 / 1 

 

Pliki do pobrania

Klasyfikacja HH Ranking

Powrót